//tillagd för att säkra https Fotografering - L8Larsson